Masz pytanie?
Wyszukiwarka
polska sztuka
wizyt:
dzisiaj: 3wszystkich: 17543
wybrane losowo
subskrypcja

regulamin

regulamin

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację poniższych warunków.
Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług serwisu internetowego prowadzonego przez : 
Czapla Art Pracownia Artystyczna Renata Sosin 
ul. Spokojna 1
32-065  Krzeszowice 

adres poczty elektronicznej: czaplaart@interia.pl
 tel : 602373708

 I. PODSTAWOWE POJĘCIA

Regulamin - niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną  przez 

Czapla Art Pracownia Artystyczna Renata Sosin.

Sklep - sklep internetowy dostępny pod adresem : czaplaart.pl

Sprzedawca – Czapla Art Pracownia Artystyczna Renata Sosin 

Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia

Klient - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu 

niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.

 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru
przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu
dostępnego pod adresem internetowym www.czaplaart.pl
2.    W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, 
o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
(Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 
Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. 
Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
3.    Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), 
nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, 
lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

 III. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1.  Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. 
Złożenie zamówienia w sklepie jest jednoznaczne z akceptacją treści  Regulaminu.

2.  Warunki dokonywania zakupów

Zamówienie w Sklepie jest jednoznaczne z oświadczeniem woli przez Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towaru na odległość za pośrednictwem Sklepu , określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.Osoba składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat. 
3.  Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma automatycznego e-maila potwierdzającego.
4.  Ponieważ prace oferowane w Sklepie mogą być sprzedane również poza nim, płatności proszę dokonywać dopiero po otrzymaniu drugiego e-maila ostatecznie potwierdzającego zamówienie. 
5.   Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia . 

Preferowaną formą płatności jest przedpłata przelewem bankowym na konto: 

Renata Sosin
ul. Spokojna 1
32-065 Krzeszowice
nr konta : 91114020040000360274597962

lub za pośrednictwem Pay Pal : wmlb@interia.pl 

 

Złożenie zamówienia w Sklepie jest jednoznaczne z akceptacją przez kupującego treści Regulaminu Sklepu i zawartych w nim postanowień. 
Klient składając zamówienie oświadcza, że zapoznała się z treścią Regulaminu Sklepu i akceptuje jego postanowienia. 
W przypadku niedotrzymania przez Klienta postanowień Regulaminu,  Sklep jest uprawniony do unieważnienia złożonego zamówienia. 
Wszystkie ceny podawane w Sklepie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT 23% .
 

  IV. PRZESYŁKA 

1.  Wszystkie prace są pakowane w eleganckie opakowanie jubilerskie i bardzo starannie zabezpieczone .
2. Przesyłki są realizowane zwykle w ciągu 48 godzin od momentu zaksięgowania przelewu. Nie dotyczy to prac na zamówienie, 
w których wyraźnie podany jest termin realizacji zamówionej pracy. 
3. Koszty przesyłki dla biżuterii  wynoszą;
- przesyłka polecona priorytetowa - 8 zł
- kurier w kraju - 25 zł
- kurier za granicę - cena ustalana będzie indywidualnie w tym celu proszę o kontakt : czaplaart@interia.pl
- przesyłka zagraniczna dla listu - 25 zł
- paczka za granicę -  cena ustalana będzie indywidualnie na podstawie cennika Poczty
  Polskiej w tym celu proszę o kontakt : czaplaart@interia.pl
- przesyłka za pobraniem (tylko w kraju) 25 zł

  V. ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE
W przypadku wykonywania przedmiotów na specjalne, indywidualne zamówienie Sprzedawca ma prawo do pobrania od Klienta uzgodnionej wpłaty na poczet realizacji zamówienia. 
Wpłata ta służy do zabezpieczenia interesów obu stron umowy, na podstawie której wykonywany jest przedmiot. 
Szczegóły zamówienia indywidualnego uzgadniane będą drogą @ lub telefonicznie .
Wysokość wpłaty i warunki realizacji umowy ustala Sprzedawca .
Realizacja produktu ( biżuterii ) o właściwościach określonych przez Klienta w zamówieniu 
lub ściśle związanych z jego osobą, będzie dokonywana w sposób każdorazowo z nim ustalany 
i po uzyskaniu przez niego akceptacji tychże warunków.
 W przypadku ZAMÓWIEŃ INDYWIDUALNYCH prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje.

 VI. REKLAMACJE I ZWROTY 
1. PRAWO Klienta DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Zgodnie z  Ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) osoba składająca zamówienie 
może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru.  
W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Klienta płatności.
Aby odstąpić od umowy zawartej w Sklepie , należy złożyć Sprzedawcy stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: czaplaart@interia.pl
 można skorzystać  z   podanego poniżej wzoru odstąpienia od umowy.
Przesyłkę należy nadać na adres :
Czapla Art Pracownia Artystyczna Renata Sosin
ul.Spokojna 1
32-065 Krzeszowice

 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wzór):
(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
……………………………. 
Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych prac ( tytuł pracy
……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .  
Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

 2. KOSZT ZWROTU W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Sprzedawca  zwraca Klientowi wartość produktu wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przy zakupie towaru, 

niezwłocznie, po otrzymaniu od Klienta przesyłki zwrotnej wraz z nieodpiętymi metkami (jeśli były), 

wraz z ozdobnym opakowaniem (jeśli było), bez śladu użytkowania oraz w stanie nienaruszonym.

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru. 

 3. WARUNKI ZWROTU

Warunkiem zwrotu jest:
3.1. Powiadomienie Sprzedawcy  poprzez e-mail lub formularz kontaktowy o chęci zwrotu produktu podając : imię, nazwisko, nazwę/numer produktu oraz numer konta bankowego
3.2. Zwrot produktu do Sprzedawcy, na koszt Klienta pod wskazany przez Sprzedawcę adres, 
w stanie nienaruszonym, w przesyłce zabezpieczającej produkt przed uszkodzeniem. 
Przesyłka nie może być wysłana 'za pobraniem'. 

 4. BRAK ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy zawartej w Sklepie nie przysługuje Klientowi  w odniesieniu do prac:
- uszkodzonych z winy Klienta
- do prac wykonanych na ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE wykonane za wyraźną zgodą Klienta,  o których mowa w punkcie V. Regulaminu.

 5. REKLAMACJE I WARUNKI GWARANCJI
Przed wysłaniem do Klienta zakupiony Towar podlega dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym.
Na zakupioną biżuterię Sprzedawca udziela 2-letniej gwarancji. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia, uszkodzeń mechanicznych i chemicznych wynikających z nieprawidłowego użytkowania.
Reklamowany Towar powinien zostać przesłany na adres Sprzedającego, listem poleconym lub kurierem, w oryginalnym opakowaniu, odpowiednio zabezpieczony, w terminie 10 dni od daty złożenia pisemnego powiadomienia o chęci reklamacji (poczta tradycyjną lub e-mailem).
Sprzedający nie udziela gwarancji na tzw. powłoki ścieralne: produkty oksydowane lub produkty złocone. Trwałość oksydy lub złocenia zależy od indywidualnego użytkowania. Reklamacja rozpatrywana będzie w terminie 14 dni od otrzymania reklamowanego towaru przez Sprzedającego
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Towar zostanie naprawiony, wymieniony lub zwrócona zostanie kwota, jaką Klient zapłacił za zakupiony Towar.
Sprzedający zastrzega, iż nie będą pozytywnie rozpatrywane reklamacje dotyczące różnic kolorystycznych Towaru, wynikających z różnic ustawienia parametrów kolorystycznych monitora Klienta.
Podstawą reklamacji nie może być rozmiar pierścionka lub obrączki, w przypadku gdy został niewłaściwie podany przez Klienta (należy podać rozmiar jubilerski oraz wewnętrzną średnicę w milimetrach).

  VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Wszystkie dane osobowe są wykorzystywane przez czaplaart.pl tylko w celu prowadzenia działalności handlowo - usługowej zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1,3 i 5 ustawy o ochronie danych.

1. Kupujący wypełniając interaktywny formularz Zamówienia oświadcza, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.
2. Wypełniając ww. formularze Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi umowy sprzedaży Towarów przez Usługodawcę

3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Usługodawcy są przekazywane Sprzedawcy celem realizacji umowy sprzedaży Towarów.
4. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Usługodawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży Towarów.
5. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Usługodawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.
7. Zbiory danych osobowych figurują w rejestrze zbiorów danych osobowych Generalnego Inspektora Danych Osobowych.
8. Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Kupujących) przy korzystaniu ze sklepu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych). Korzystanie ze sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym (np. komputerze) każdego Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Informacja o plikach cookies znajduje się na stronie. 

 VIII. PRAWA AUTORSKIE © czapla art
Teksty, zdjęcia i grafika oraz prezentowane prace stanowią wyłączną własność Renaty Sosin  oraz podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 904, z późn. zm.). 

 IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Prawem właściwym dla umowy sprzedaży Towarów pomiędzy Sklepem, a Klientem jest prawo polskie, w szczególności przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny".

Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

Facebook